CANISTERAPIA V ZŠ s MŠ GOGOĽOVA

CANISTERAPIA je jedna z foriem terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie zvierat a vplýva na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Veľmi dobré skúsenosti s týmto prístupom majú v ZŠ s MŠ GOGOĽOVA v Topoľčanoch, kde pomáha personálu pri práci s deťmi s poruchami autistického spektra psík Jumper.  V relácii Región sa vo štvrtok 21. septembra o  canisterapii porozprávame s učiteľkou Martinou Hostačnou Szabovou a školskou psychologičkou Dominikou Duckou. Reláciu si môžete vypočuť o 09:00 v premiére a 15:00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk