Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne – Židovský cintorín v Topoľčanoch

Študenti Gymnázia v Topoľčanoch sa zapojili do projektu: Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, v rámci ktorého zveľadili areál Židovského cintorína, kde zároveň absolvovali aj historické prehliadky s odborným výkladom. Počas tejto aktivity oslovila niektorých gymnazistov aj naša reportérka. Tieto rozhovory si môžete vypočuť v relácii Región v stredu 25. mája 2022 o 9:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk