Hody na Mravenisku

Mesto Topoľčany zorganizovalo hody na Mravenisku a pripomenulo si tak sviatok sv. Ladislava, ktorému je ako jednému z patrónov zasvätený kostol v tejto mestskej časti. Tieto hodové slávnosti si pripomenieme v relácii Región v utorok 28. júna 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk