MESTO TOPOĽČANY – STRETNUTIE JUBILANTOV

Mesto Topoľčany pripravilo stretnutie topoľčianskych seniorov, ktorí oslavujú v tomto polroku okrúhle životné jubileá. Oslava  bola spestrená aj kultúrnym programom. Reportáž z tohto podujatia zaradíme do relácie Región vo štvrtok 1. júna 2023 o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk