NAJKRAJŠIA LETNÁ PREDZÁHRADKA V MESTE TOPOĽČANY - SÚŤAŽ


Mesto Topoľčany – Mestský úrad Topoľčany, vyhlasuje verejnú súťaž: ,,Najkrajšia letná predzáhradka v meste Topoľčany,,

Termín súťaže: 15.apríl – 15.september 2019


Ako sa zapojiť: Do súťaže sa môžu zapojiť občania, ktorí sa starajú už o jestvujúcu predzáhradku na verejnom priestranstve situovanom pred obytným domom. Predzáhradka by mala mať kvetinovú výsadbu v podobe záhonu, skalky alebo inej kompozície.


Spôsob prihlásenia: Každý záujemca sa prihlási do súťaže prostredníctvom zaslania fotografie (max. 3 ks) na adresu: Mesto Topoľčany, Mestský úrad, nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany s označením na obálke ,,Najkrajšia letná predzáhradka, alebo v digitálnej podobe na e-mail adresu: monika.gabrisova@topolcany.sk K fotografiám treba pripojiť kontaktné údaje osoby amiesto kde sa predzáhradka nachádza.


Čo sa bude hodnotiť? Celkový estetický vzhľad kvetinovej výsadby.


Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 23.09.2019


Tri najkrajšie predzáhradky budú ocenené vecnými cenami.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk