RADNIČNÉ ZVESTI - DO PRÁCE NA BICYKLI

V najnovšom vydaní Radničných zvestí sa budeme venovať informáciám o kampani Do práce na bicykli. Naše pozvanie do štúdia prijala referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu mesta, Lenka Savarová.   Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 21. mája o 11:00 a v  repríze vo štvrtok 23. mája 17:00.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk