Radničné zvesti - ''DO PRÁCE NA BICYKLI''

V júni začína kampaň „Do práce na bicykli." V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu mesta Lenkou Savarovou o podmienkach účasti v tejto kampani, o jej cieľoch, ako aj o tom, čo môžu získať jej účastníci.  Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 16. mája  o 11:00 a v repríze vo štvrtok 20. mája 2023 o 17:00 h.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk