Radničné zvesti – Odchytávanie holubov v meste Topoľčany

Odchytávanie holubov v Topoľčanoch je téma, ktorej sa budeme venovať v aktuálnom vydaní Radničných zvestí. Hosťami relácie budú primátorka Alexandra Gieciová, náčelník mestskej polície Maroš Kmeťko a Darina
Ulrychová z Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 15. augusta o 11:00 a v repríze vo štvrtok 17. augusta 2023 o 17:00 h.


Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk