Radničné zvesti - Program hodových slávností

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Miroslavom Bakurom a organizátorkou kultúrno-výchovných aktivít Júliou Kmeťovou o programe hodových slávností, ktoré sa uskutočnia v meste Topoľčany od 12 do 14. augusta 2022.
Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 10. augusta o 11:00 a v repríze vo štvrtok 11. augusta o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk