Radničné zvesti - Topoľčianske hody 2021

V relácii Radničné zvesti si môžete vo štvrtok 12. augusta 2021 o 16: hod. vypočuť rozhovor s riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Miroslavom Bakurom a organizátorkou kultúrno-výchovných aktivít Barborou Remeňovou. V rozhovore sa dozviete všetky informácie o programe Topoľčianskych hodov, ktoré sa budú konať už tento víkend od 13. do 15. augusta.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk