REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ul. M. BENKU

Mestu Topoľčany sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 691 653 € z Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu: Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku. Tejto téme sa budeme venovať v relácii Región v utorok 9. mája 2023 o 09.00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk