ZŠ GOGOĽOVA – SÚŤAŽ V TVORBE PPT PREZENTÁCIÍ

Základná škola s MŠ Gogoľova zorganizovala s podporou Mesta Topoľčany súťaž žiakov základných škôl v tvorbe prezentácií v programe  PowerPoint. K tomuto podujatiu sa vrátime v relácii Región v pondelok 22. mája 2023 o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk