ZŠ s MŠ Gogoľova – Súťaž v tvorbe prezentácií

ZŠ s MŠ Gogoľova pripravila v spolupráci s mestom Topoľčany aj tentorok súťaž v tvorbe prezentácií v programe PowerPoint.Súčasťou tejto edukatívnej aktivity bolo aj prezentovanie vlastných názorov nakonferencii súťažných prác. Viac o súťaži sa dozviete v druhejhodine relácie Región v stredu 18. mája 2022 o 10:00a o 16:00 hod.


Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk