ZŠ Tribečská – 55. výročie založenia

Školy na Slovensku zívajú prázdnotou, ale my sa v našom vysielaní ešte vrátime k 55. výročiu založenia ZŠ Tribečská. Za toto obdobie vyrástli v tejto inštitúcii celé generácie detí z mesta  a okolia. Na svoje pôsobenie v tejto škole si zaspomínajú bývalí pedagógovia v relácii Región v pondelok 4. júla o 09:00 v premiére a o 15.00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk