O rádiu

Rádio TOPOĽČANY sa vyvinulo z Rádio YES a patrí spoločnosti B.P. Media s.r.o., ktorá vznikla dňa 23.1.2007. Spoločnosť skoordinovala frekvenciu 102.9 MHz o výkone 250W.
Rada pre vysielanie a retransmisiu pridelila 20.11.2007 licenciu č. R/102.

Podľa prieskumov v regióne Topoľčian si ľudia želali rádio, ktoré tu bude pre nich s kvalitným programom a kvalitným signálom pokrytia. Predpokladá sa s pokrytím územia miest Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a časť mesta Nitra. Rádio TOPOĽČANY chce byť spomedzi rádií v regióne tou správnou voľbou.

Ľudia z regiónu Topoľčian majú svoje vlastné rádio, ktoré im bude načúvať a bude zžité s nimi. Poslucháč musí cítiť, že rádio je tu hlavne pre neho. Podľa toho je tvorená aj programová štruktúra rádia TOPOĽČANY. Média majú v dnešnej dobe veľký význam na tvorbu verejnej mienky. Rádio netvoria len ľudia pracujúci v ňom, ale hlavne poslucháči.

Rádio TOPOĽČANY ponúka poslucháčom  na počúvanie viacero moderovaných aj hudobných relácií. Rádio TOPOĽČANY sa profiluje ako rádio, ktoré hrá aktuálnu hudbu zo sveta, staré dobré slovenské a české hity, rockovú a tanečnú hudbu, ale aj hudbu rokov minulých (od rokov 50-tych až po rok 2000). Rádio ponúka najmä aktuálne informácie z mesta Topoľčany a okolitých miest/obcí  kultúrne, športové pozvánky, dôležité oznamy zo strany mesta atď.  Rádio TOPOĽČANY svojim poslucháčom pravidelne prináša atraktívne súťaže a rozhovory so zaujímavými hosťami.

Adresa

BP Media s.r.o.
Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany