Klub moderných učiteľov

Rozhovor so zástupkyňou Dzurkovou a riaditeľkou Kytnárovou zo ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch,  zo dňa 7. apríla 2017

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk