Klub moderných učiteľov

Rozhovor so zástupkyňou Dzurkovou a riaditeľkou Kytnárovou zo ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch,  zo dňa 7. apríla 2017

Adresa

BP Media s.r.o.
Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany