Peter Batthyány

Rozhovor s hercom Petrom Batthyánym,
zo dňa 27. novembra 2015

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk