AKADÉMIA PREVENCIE ŠIKANY

Mesto Topoľčany v  spolupráci s Úradom komisára pre deti rozbehlo projekt zameraný na prevenciu šikany detí. Spočívať bude v sérii stretnutí s pedagógmi na školách, ale aj deťmi a ich rodičmi. Tejto téme sa budeme venovať zajtra 5. júna v relácii Región o 10:00 v premiére a o 17:00  a 21:00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk