Beseda na tému zneužívania detí cez internet

Pre návštevníkov Galérie Topoľčany pripravila topoľčianska Mediálna a kultúrna spoločnosť vo štvrtok 24. februára 2022 besedu na tému zneužívania detí cez internet spojenú s premietaním českého dokumentu  V sieti. Besedu viedli psychologičky z Internetovej poradne IPčko Veronika Tóthová a Zuzana Juráneková, ktoré nám túto linku pomoci predstavia v relácii Región v pondelok 28. februára 2022 o 08:00 v premiére a o 15:00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk