Buďme ZODPOVEDNÍ

Mesto Topoľčany vyzýva občanov mesta, aby zostali doma a chodili nakupovať iba najnutnejšie veci s rúškami, prípadne inou ochranou na nose a ústach (šál, šatka, nákrčník). Kto môže, nech sedí doma!! S deťmi sa hrajte doma, neposielajte ich na ihriská. Ak chcete ísť von, choďte na prechádzku a dodržujte odstup. Mestská polícia nás nemá chrániť pred nami samými, má ochraňovať verejný poriadok. Ak sa nájde niekto, kto ohrozuje ostatných občanov mesta, pristúpi sa k represiii.
Nezodpovedným konaním ohrozujete seba a tých najbližších. Uvedomme si to hneď, nie zajtra! Môže byť naozaj neskoro.
Zároveň lekári prosia o zverejnenie informácie, aby občania nevykupovali a nenosili respirátory!
Respirátor má výdychový ventil, ktorým všetko, čo vydýchnete ide von. Takže, ak by bol niekto nakazený a s respirátorom, výdychom ohrozujete okolie. Respirátory nechajme pre lekárov.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk