CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

V budove bývalej ZŠ Gagarinova v Topoľčanoch  vzniklo Centrum environmentálnej výchovy. Do tohto objektu sa vrátil priestor pre vzdelávanie detí. Projekt bol financovaný z prostriedkov Environmentálny fond. Výška dotácie predstavovala 186 649,00 € a celkové náklady projektu boli 204 464,10 €. Reportáž z ich slávnostného otvorenia zaradíme do relácie Región v pondelok 19. júna 2023 o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk