Ďalšie odporúčania mesta Topoľčany:


🔸Riaditeľov základných a materských škôl žiadame, aby nerealizovali krúžkovú činnosť, výlety, exkurzie a iné školské akcie
🔸Športovým klubom odporúčame zrušiť plánované zápasy, alebo organizovať zápasy bez účasti divákov
🔸Žiadame zamestnávateľov, občianske združenia, denné centrá seniorov, stravovacie prevádzky, zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie, aby zabezpečili svojim zamestnancom, klientom a návštevníkom zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov
🔸Odporúčame organizátorom kultúrnych, športových a iných verejných podujatí prehodnotiť realizáciu týchto podujatí
🔸Odporúčame občanom zvážiť účasť na verejných podujatiach a zhromaždeniach a rešpektovať pokyny a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR
🔸Ďakujeme občanom, ktorí v prípade pozitívnej cestovateľskej anamnézy ostávajú v domácej karanténe 14 dní.
🔸V prípade otázok využite prosím infolinku zriadenú pri RÚVZ Topoľčany 038/532 63 91 alebo e-mail to.epid@uvzsr.sk

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk