Ďalšie OPATRENIA

Mesto Topoľčany po ďalšom zasadnutí krízového štábu a na základe odporúčaní RÚVZ v Topoľčanoch prijíma ďalšie opatrenia na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19:

➡️Od štvrtka 12.3. do 20.3.2020, alebo do iného termínu, ktorý určí zodpovedný orgán, sa prerušuje vyučovanie na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. Dňa 12.3. budú posledný deň v prevádzke školské kluby pre deti, ktorých zákonní zástupcovia si nedokážu inak zabezpečiť opatrovanie vo svojom pracovnom čase.
➡️Od pondelka 16.3. do 20.3.2020, alebo do iného termínu, ktorý určí zodpovedný orgán, sa zatvárajú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany.
➡️Stránkové hodiny mestského úradu v Topoľčanoch ostávajú nezmenené, ale osobný kontakt bude umožnený iba v kancelárii prvého kontaktu (overovanie listín, podateľňa). Po telefonickom dohovore môžu občania v kancelárii prvého kontaktu vybaviť svoje úradné záležitosti voči všetkým odborom mestského úradu. Zoznam kontaktov je k dispozícii tu: https://www.topolcany.sk/download_file_f.php?id=1298948
➡️Od štvrtka 12.3.2020 je zatvorená aj ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch a obe cirkevné školy, ZŠ sv. Don Bosca a ZŠ sv. Ladislava.
➡️Základným a materským školám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany, odporúčame zvážiť prerušenie vyučovania, prípadne prijať iné sprísnené preventívne opatrenia podľa odporúčaní RÚVZ.

Tieto chvíle sú skúškou pre všetkých. Prosíme preto občanov, aby sa k situácii stavali zodpovedne, obmedzili styk s inými osobami aj pohyb na frekventovaných miestach.

🔸Pokiaľ je to možné, prosíme rodičov detí, aby zvážili osobný kontakt detí so starými rodičmi, pretože práve oni sú najohrozenejšou skupinou.
🔸Mestská polícia bude monitorovať verejné priestranstvá aj prevádzky, aby zamedzila prípadnému zhromažďovaniu detí a mladistvých.
🔸V platnosti ostávajú všetky doteraz zverejnené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk