DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA

Na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch  sa za prítomnosti predstaviteľov vedenia nášho mesta konala pietna spomienka venovaná Pamätnému dňu holokaustu a rasového násilia. Túto udalosť si pripomenieme v relácii región v pondelok 11. septembra 2023 o 09:00 a 15.00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk