DETSKÁ OSOBNOSŤ MESTA

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu mesta Topoľčany vybrala 28 jednotlivcov a osem  kolektívov v rôznych kategóriách, ktorí získali ocenenie Detská osobnosť mesta. Reportáž zo slávnostného odovzdávania týchto  cien zaradíme do relácie Región vo štvrtok 20. októbra  o 09:00  a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk