Gymnázium v Topoľčanoch - 85. výročie založenia

V stredu 22. decembra 2021 a v repríze vo štvrtok 23. decembra 2021 si môžete vypočuť špeciálne vydanie relácie Región venované 85. výročiu založenia Gymnázia v Topoľčanoch. Učitelia a žiaci si pripravili zaujímavé rozprávanie o histórii, ako aj aktuálnom dianí v tejto vzdelávacej inštitúcii, ktorá sa stala súčasťou nášho mesta v roku 1936. Do vysielania ho zaradíme 8:00 hod. a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk