HOSŤ - primátor Ing. Peter Baláž

Vo štvrtok 12. novembra Vám vrelácii Topoľčany REGIÓN v premiére od 7:00 - 10:00 hod. a v repríze od 15:00 - 18:00 hod. prinesieme rozhovor s primátorom mesta Topoľčany - Ing.Petrom Balážom.
Rozprávať sa budeme najmä o nadchádzajúcich kultúrnych podujatiach, ktoré sa budú konať v meste Topoľčany počas mesiacov november a december 2015, ale aj o rôznych aktuálnych a plánovaných projektoch mesta Topoľčany.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk