JARNÉ UPRATOVANIE

V dňoch 9.3. až 5.4.2020 budú postupne vo všetkých mestských častiach v Topoľčanoch pristavené veľkoobjemové kontajnery na zber nepotrebných vecí väčších rozmerov, ktoré už v domácnostiach zavadzajú. Zber neslúži na bioodpad ani nebezpečný odpad.
Harmonogram nájdete na: https://www.topolcany.sk/download_file_f.php?id=1291652

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk