KORONALINKA v Topoľčanoch

Mesto Topoľčany zriadilo novú koronalinku. Na čísle 038/5340102 od 8:00 do 14:00 hod. môžu občania požiadať o informácie súvisiace s mimoriadnym stavom, napr. dostupnosti rúšok, pomoci seniorom a ohrozeným skupinám, dobrovoľníckej pomoci a pod. Funkcia je dostupná aj elektronicky v aplikácii Mobilný rozhlas vo vašom mobile, pod názvom Otázky o koronavíruse.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk