KORONAVíRUS - OPATRENIA Mesta Topoľčany

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 po zasadnutí krízového štábu dňa 9. marca 2020, primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová v záujme obmedziť šírenie nákazy nariaďuje s okamžitou platnosťou až do odvolania nasledovné opatrenia:
➡️Rušia sa všetky podujatia mesta Topoľčany a taktiež podujatia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane divadelných predstavení a premietania kina
➡️Mesto pozastavuje prenájmy na organizovanie kultúrnych a iných hromadných aktivít
➡️Krytá plaváreň a sauna bude pre verejnosť uzavretá od 10.3.2020
➡️Žiadame občanov, aby obmedzili osobný úradný styk a pokiaľ je to možné, vybavovali úradné záležitosti telefonicky alebo e-mailom
➡️Odporúčame občanom s naplánovaným svadobným obradom zvážiť prítomnosť hostí na obrade v sobášnej sieni Mestského úradu v Topoľčanoch, s výnimkou osôb nevyhnutných na vykonanie obradu.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk