LIGA PROTI REUMATIZMU

Liga proti reumatizmu v Topoľčanoch hodnotila na svojom stretnutí   rok 2022 rok a jej predsedníčka poďakovala členom pobočky, výboru za ich činnosť ako aj vedeniu mesta za podporu. Viac  o aktivitách miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu sa dozviete v relácii Región v stredu 7. decembra 2022 o 09.00  a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk