LIGA PROTI REUMATIZMU

Liga proti reumatizmu v Topoľčanoch vyvíja aktívnu činnosť, jej členovia  a členky sa pravidelne stretávajú a organizujú rôzne aktivity na podporu zdravia. Informáciám o tomto združení sa budeme venovať v relácii Región vo štvrtok 16. marca 2023 o 09.00 a 17:00 hod

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk