MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pripomíname si Mesiac úcty k starším a pri tejto príležitosti sa Dome kultúry v Topoľčanoch konalo spoločenské stretnutie seniorov, ktoré pripravilo mesto  v spolupráci s Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou. K tomuto podujatiu sa vrátime v relácii Región v stredu 11. októbra 2023 o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk