MESTO TOPOĽČANY – DEŇ ZEME

Mesto Topoľčany pripravilo minulý týždeň ku DŇU ZEME viaceré aktivity. Okrem iného pribudli do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nádoby na triedenie odpadu, na zbernom dvore sa konali prehliadky a na Námestí M. R. Štefánika si mohla verejnosť vyskúšať jazdu na zdieľaných kolobežkách.    Ku všetkým týmto podujatiam sa vrátime v relácii Región v utorok 25. apríla 2023 o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk