MESTO TOPOĽČANY – KAMPAŇ MovemBER

Počas tohto mesiaca prebieha kampaň MovemBER, ktorej cieľom je
poukázať na dôležitosť prevencie pred onkologickými chorobami u mužov. Naše mesto sa do nej zapojilo osvietením radnice na modro a pripravilo v spolupráci s HC Topoľčany stretnutie na Námestí M. R. Štefánika. Medzi prítomných zavítal aj lekár MUDr. Karol Veselý, aby upozornil na potrebu preventívnych vyšetrení. K tomuto podujatiu sa vrátime v druhej hodine relácie Región v utorok 28. novembra o 10:00 a 16.00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk