MESTO TOPOĽČANY – OBNOVA SÔCH

V Topoľčanoch boli obnovené kamenné sochy Piety a sv. Jána Nepomuckého. Na tomto projekte sa podieľalo aj mesto z grantovej schémy sumou 2000 €. Tejto téme sa budeme venovať v relácii Región v pondelok 4. decembra o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk