MESTO TOPOĽČANY - PRÍPRAVA DOPRAVNEJ ŠTÚDIE

V Topoľčanoch sa konalo pracovné stretnutie vedenia samosprávy s pedagógmi zo  Žilinskej univerzity týkajúce sa prípravy dopravnej štúdie pre naše mesto.  Tejto téme sa budeme venovať v relácii Región v piatok 12. mája o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk