MESTO TOPOĽČANY - ŠKOLA KORČUĽOVANIA

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany sa začali pod vedením športových ambasádorov realizovať týždenné kurzy ŠKOLY KORČUĽOVANIA. Určené sú pre deti 1. a 2. ročníkov. Informácie o tomto projekte zaradíme do druhej hodiny relácie Región v pondelok 14. novembra 2022 o 10:00 a o 16:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk