MESTO TOPOĽČANY - ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMFORT


Vďaka grantu mesta, usilovnej práci Mestských služieb Topoľčany s.r.o. a Zariadenia pre seniorov Komfort n.o., pribudlo v areáli tohto zariadenia petangové ihrisko. Okrem jeho slávnostného otvorenia, sa v zariadení predstavili aj žiaci zo ZŠ Tribečská so svojím kultúrnym pásmom. Klientov zároveň navštívili členky speváckej skupiny Slnečnica a spoločne si užili Katarínsku zábavu. Atmosféru týchto podujatí si pripomenieme v relácii Región v piatok 1. decembra 2023 o 09:00 a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk