NAJKRAJŠIE PREDZÁHRADKY 2022

V ankete o najkrajšiu predzáhradku sa tento rok umiestnili tri starostlivo udržiavané záhradky na uliciach Krušovská, B. Němcovej a P. O. Hviezdoslava. Predstavitelia vedenia mesta Topoľčany pozvali na radnicu obyvateľky, ktoré sa o tieto záhony starajú a poďakovali im za zveľaďovanie verejného priestoru.  K tejto udalosti sa vrátime  v druhej hodine relácie Región v stredu 2. novembra 2022 o 10:00  a o 16:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk