Nová vysielacia štruktúra už čoskoro


V piatok sme úspešne dokončili prípravy podkladov k zmene vysielacej štruktúry Rádia Topoľčany.

V mesiaci apríl vám prinesieme nové relácie, novú hudbu a nové zážitky s našim/vašim rádiom.

Nové relácie s vysokým podielom obsahu vo verejnom záujme
Radničné zvesti
Stopy
Hovor s nami

Nová hudobná relácia
Hity milénia

Nová detská relácia
Múdre ránko

Noví moderátori

Nové upútavky

Nové jingle

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk