NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

➡️Nosenie rúšok na verejnosti je povinné a porušenie tohto nariadenia je postihnuteľné finančnou pokutou.
➡️Nová korona linka 038/5340 102, ktorá bude funkčná denne od 8:00 do 14:00 hod. Občania môžu požiadať o informácie súvisiace s mimoriadnym stavom - dostupnosť rúšok, pomoc seniorom a ohrozeným skupinám, dobrovoľnícka pomoc a pod.
➡️Pre verejnosť jw opäť otvorený zberný dvor.
➡️Mesto neuzatvára nájomné zmluvy na nové hrobové miesta, s výnimkou v prípade úmrtia.
➡️Mestská tržnica ostáva uzatvorená.
➡️ Od 1.4. 2020 sa nevyberá poplatok za školské kluby, materské školy ani jasle.
🔸Na cintorínoch ostáva uzatvorený prívod vody z dôvodu pretrvávajúcich nočných mrazov.
🔸 Preventívna celomestská deratizácia (v meste aj prímestských častiach Veľké a Malé Bedzany)sa zrealizuje v období od 31.3.2020 do 15.5.2020.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk