POCHOD PROTI REUMATIZMU

Pobočka Ligy proti reumatizmu v Topoľčanoch zorganizovala pochod, ktorým si pravidelne táto organizácia pripomína Svetový deň proti reumatizmu. Informácie o tomto podujatí, ktorého cieľom je povzbudiť pacientov s reumatickým ochorením, zaradíme do relácie Región v pondelok 17. októbra 2022 o 09:00  a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk