Prijatie úspešných športovcov na Mestskom úrade v Topoľčanoch

Predstavitelia mesta Topoľčany prijali na radnici medailistov z Plaveckého a vodnopólového klubu PIRANA Sport Club a reprezentantov Karate klubu Topoľčany, aby im zablahoželali k úspechom v sezóne a poďakovali za vzornú reprezentáciu mesta. Reportáž z tohto podujatia zaradíme do relácie Región v piatok 24. júna 2022 o 09:00  a to 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk