Projekt - Generácia bez kazu

Topoľčianska nemocnica sa zapojila do projektu Generácia bez kazu a pre budúce mamičky pripravila prednášku  o dentálnej hygiene. Viedla ju diplomovaná dentálna hygienička a vymenovaná odborníčka pre dentálnu hygienu v Nitrianskom kraji  Anna Sloviaková, ktorá vám priblíži tento projekt v relácii Región v piatok 27. mája 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk