Promócie absolventov Univerzity tretieho veku

V aule Ekonomickej univerzity v Bratislave boli promovaní prví absolventi topoľčianskej Univerzity tretieho veku, ktorí úspešne ukončili štúdium kolokviálnou skúškou. Túto slávnostnú udalosť si pripomenieme v relácii Región vo štvrtok 30. júna 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk