Radničné zvesti - 110. výročie futbalu v Topoľčanoch

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa porozprávame o pripravovaných oslavách 110. výročia futbalu v našom meste s vedúcou odboru školstva, kultúry a práce s mládežou z Mestského úradu v Topoľčanoch Vladimírou Matušíkovou a s viceprimátorom Jurajom Želiskom. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 30. augusta o 11:00 a v repríze vo štvrtok 1. septembra 2022 o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk