Radničné zvesti

V utorok 13. apríla 2021 o 10.00 hod. v premiére a vo štvrtok 15. apríla 2021 o 17.00 hod. v repríze Vám v relácii Radničné zvesti prinesieme rozhovor s referentkou Galérie mesta Topoľčany Dominikou Bačikovou a riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany s.r.o Miroslavom Bakurom.
Zhovárať sa budeme o rekonštrukcii, plánoch a novinkách v mestskej galérii, mape mesta "Kde To Je" a o plánoch v oblasti kultúry v našom meste.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk