RADNIČNÉ ZVESTI - DEŇ ZEME

V najnovšom vydaní relácie Radničných zvestí sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu z MsÚ Lenkou Savarovou na tému Deň Zeme. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 16. apríla 11:00 a v repríze vo štvrtok 18. apríla o 17:00.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk