Radničné zvesti - ''MEDZIDNÁRODNÝ DEŇ DETÍ''

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s organizátorkou kultúrno-výchovných aktivít z Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany o programe MDD 2022. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 24. mája 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 26. mája 2022 o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk