Radničné zvesti - Mobilný rozhlas

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu z mestského úradu v Topoľčanoch, Lenkou Savarovou o výhodách mobilného rozhlasu a jeho využití v našom meste.  Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 5. apríla 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 7. apríla 2022 o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk